Övrig trädhantering

Vi kan naturligtvis ta hand om trädet efter fällning och hjälpa till med kvistning, kapning, bortforsling och städning. Vi kan erbjuda lösningar för hyra av tex subbfräs, vedklyv och övrig utrustning. Vid bortforsling av större träd använder vi oss av Turebergs Transport och Pd Mark & Transport AB.