Vi kan naturligtvis ta hand om trädet efter fällning och hjälpa till med kvistning, kapning, bortforsling och städning.  Vi kan erbjuda hyra av tex vedklyv och övrig utrustning. Vi bortforsling av större träd använder vi oss av Pd Mark & Transport.

Post Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tjugo + 8 =