Sektionsfällning

När det inte är möjligt att fälla trädet på vanligt vis och där fastighet, ledningar och andra träd kan ta skada, så tar vi ned trädet i sektioner med hjälp av klätterutrustning. Om det behövs ytterligare precision och om kunden inte vill att trädets grenar och stam ska skada gräsmatta och trädgård, så kan vi fira ner trädet i sektioner med riggningsutrustning på ett smidigt sätt.

Vi klättrar upp i träden med hjälp av stegjärn, klätterrep och fall rem. På vägen upp skalar vi av trädets grenar tills vi kommer upp till trädets krona. Toppen fälls på traditionellt vis med ett fällskär. Sedan tas trädet ner i sektioner som är 2 – 3 meter långa där varje sektion firas ner med rep som fästs i stammen och varje sektionen som fälls bromsas av en markman som håller i repet. Denna metod ger oss bra kontroll och vi minimerar åverkan på er tomt vid trädfällning.