Trädfällning

Traditionell fällning av enstaka träd eller skogspartier med noggrann precision och försäkring. Vi bestämmer i vilken riktning trädet ska fällas och väljer en fällriktning så att trädet inte riskerar att fälla fast i andra träd eller träffa ledningar, bebyggelse och andra hinder. Bra planering underlättar senare arbete, när trädet kvistas och kapas. När planeringen är klar är det dags att såga.

Trädet fälls genom att man först gör ett riktskär så långt ner på stammen som möjligt. Riktskäret är 45 grader och består av ett över- och underskär och bestämmer åt vilket håll som trädet skall fällas. Nästa steg är att utföra fällskäret som sågas parallellt med marken. Trädet fälls över dess brytmån (gånggärn) som vi skapat med hjälp av raka instick i stammen med motorsågens svärd. För att få trädet att fälla slår vi in kilar i trädets bakkant.